Skivor polyurethane - SKUM PIR Therma

Skivor polyurethane – SKUM PIR Thermano

Sandwichpaneler tillverkade av polyuretan PIR thermano är den bästa möjliga lösningen på problemen med värmeisolering som finns på marknaden. Hela Europa och USA väljer detta material. Detta är helt begriplig när man tänker på dessa plattors fantastiska egenskaper: de tillåter att spara 100 gånger mer energi än vad som används för att tillverka dem. PIR plattor ger besparingar på cirka 40% energi som annars slösas bort i förhållande till byggnaden utan isolering, vilket är mycket mer än med andra isoleringsmaterial som är kommersiellt tillgängliga.

Sandwichpaneler PIR skum kännetecknas av resistens mot fukt blötläggning och är okänslig för passage av luft, vilket ökar mängden av frisk luft i rummen i huset. Vatten tränger inte till rummen, en daggpunkt bildas inte, vilket annars skulle vara en faktor som skulle bidra till utvecklingen av skadliga mögel och mjöldagg. Cellstrukturen av polyuretan och dess densitet moderkort ger hög termisk stabiliserings villkor för livet i huset, utan att ändra villkoren för isolering.

Polyuretanplattor Thermano kännetecknas av allmän giltighet. Detta resulterar inte bara från de tekniska fördelarna, men också från användarvänlighet och enkla regler för montering. De används framför allt i bostadsbyggandet och industriella och kommersiella byggnader.

Läs vidare http://www.thermano.eu/