Modern Byggnad - Skivor Sandwich och Decking

Modern Byggnad – Skivor Sandwich och Decking

Innovativa material har i många år använts för konstruktionen av moderna byggnader, industri, service och kommersiellt byggande. Till sådana material säkert räknas sandwichpaneler, som är bästa för denna typ av objekt. De används först och främst som fyllning ram som stöder byggnaden, tak och mellanväggar inne i byggnaden. Sandwichpaneler är materialet som isolerar bra mot kyla och värme. De används också för byggandet av fryshus. De fungerar mycket bra i byggnader och rum för lagring och bearbetning av livsmedel. De blir inte smutsiga och är lätta att rengöra. En sandwichpanel består av en kärna av mineralull, polystyren eller polyuretan, som är belagd på båda sidor med ett ytskikt. Det andra materialet är trapetsplåt, som under flera år har använts i bostäder och industriellt byggande. Den är monterad i huvudsak på taket. Tack vare sin lätthet och styrka gör trapetsplåt det möjligt att utforma och genomföra en mycket lättare konstruktion än de keramiska plattor gör.

Mer på http://www.balex.eu/sv/sandwichelement/plattyp